#راوی

 

تبیین فرهنگ جهاد و شهادت

راویان ستاد شهید صیاد شیرازی

دیدار مدیریت کل حوزه های علمیه با شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور

راهیان نور زیارت و ارتباط با اولیای الهی و شهداست و باعث الهام گرفتن زائر از این سفر می شود .