گفتگویی با جانشین ستاد حجت الاسلام فدایی

اعتقاد- توسل - روایت

گفتگویی که با جانشین محترم ستاد شهید صیاد شیرازی

حجت الاسلام  محمد جواد فدایی

اردوی راهیان نور بی شک یکی از بهترین رسانه هایی است که می تواند معارف انقلاب اسلامی و معارف جهاد و شهادت را در عرصه های نوجوان و جوان، مرد و زن، دهه نودی ، دهه هشتادی، دهه هفتاد، به انتشار بگذارد و مسیری است میانبر برای منتقل شدن به معارف حقه انقلاب.

در دهه هشتاد حضرت امام آیت الله خامنه ای حفظه الله درباره اردوی راهیان نور نکته ای را فرمودند به این تعبیر «فناوری اردوهای راهیان نور» که بعد از چندین سال می خواهیم از اردوی راهیان این نتیجه را بگیریم که چطور می شود این اردو را به فناوری تبدیل کنیم؟

به دو صورت از امر فناوری می توانیم بحث کنیم :

1. این که ما به حالت جوشش از دورن راهیان نور به امر راهیان نور بپردازیم به این صورت که از مبانی جهاد و شهادت و عملیات ها به صورت مساله محور صحبت کنیم و هر سال درباره شهدا و مناطق و عملیات ها بحث شود و مباحث استخراج شود ( جوشش درونی ) و به تعبیر حضرت ایت الله خامنه ای زیارت با معرفت به این امر بپردازیم.

2. اینکه از حماسه دفاع مقدس این الگو را برداریم و یک الگو و حماسه را به این حرکت پیوند بزنیم مانند راهیان پیشرفت که برای دانشجو ها و دانش آموزها است به این صورت که کجا بودیم و کجا هستیم الان و بچه های زمان جنگ در زمان جنگ در حالی که کشور تحریم است چه امری را در تمام عرصه ها خلق کردند و ما بتوانیم این را به نسلهای خودمان انتقال بدهیم (پیوند با مساله )

لازمه این امر ها به سه علت وابسته است :

1. با توسل به خدا و اهل بیت و شهدا بخواهیم که ما چه کارکنیم به جوشش از دورن و پیوند با مساله متعارف برسیم .

2. بحث راوی یعنی کسی که با بیان خوب و مبانی زیبا این مباحث جهاد و شهادت را ابراز کند که جوان و نوجوان ما بتواند این را قبول کند

3. اعتقاد راسخ باید داشت که این اردوهای راهیان نور یک هدیه ای است که خدا به ما ارزانی داشته برای اینده گویا و پرتلاش با شعار ما می توانیم این پرچم رابه صاحب انقلاب برسانیم با اعتقاد راسخ .

ان شاءالله.

اشتراک گذاری: