خانواده مبشرانی ها به میدان آمدند

عملیات بسته بندی میان وعده های زائران راهیان نور 1401 توسط همه مبشرانی ها ...

 

به گزارش معاونت پشتیبانی موسسه مبشران نور امید، در آستانه برگزاری اردوهای راهیان نور ستاد شهیدان علی صیاد شیرازی و حسن باقری، آماده سازی بسته های میان وعده برای زائرین شهدا در شهرمقدس قم انجام گردید.
 

سید حسین نبوی گفت: در این عملیات که با همت و مشارکت خانواده اعضای موسسه شکل گرفت؛ تعداد بیست هزار بسته میان وعده آماده شده است.

مسئول پشتیبانی ستاد راهیان نور شهیدان علی صیاد شیرازی و حسن باقری در پایان از تمام کسانی که دراین عملیات حضور داشتند خصوصا همسران و فرزندان اعضای ستاد که همانند ایام دفاع مقدس، پشتیبان جبهه ها بودند، تشکر و قدردانی کرد.

 

اشتراک گذاری: