تقدیر از جانبازان دفاع مقدس، راهیان نور

تقدیر از جانبازان دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی ستاد شهید صیاد شیرازی و حسن باقری جمعی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در پادگان دژ خرمشهر در عملیات راهیان نور 1401تقدیر به عمل آمد  و هدیه ای به عنوان یادبود خدمشان تقدیم شد . 

اشتراک گذاری: